PRAVILA IN STANDARDI POSLOVANJA

Dejavnost se izvaja v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24.12.2009, dopolnitev Ul.RS št. 31/2010)

Tehnična opremljenost vozil in opreme v vozilih je v podjetju Santra d.o.o. usklajena s  Standardi opremljenosti vozil za prevoze pacientov in izvajanje nujne medicinske pomoči (Uradni list RS,št. 107/2009 z dne 24.12.2009).

Kadrovske zahteve za izvajalce prevozov so prav tako opredeljene  s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24.12.2009).