OSEBJE IN VOZNI PARK

V podjetju Santra  d.o.o. imamo strokovno usposobljen kader, ki s svojimi bogatimi izkušnjami, prijaznostjo in natančnostjo poskrbijo za zadovoljstvo naših pacientov in njihovih svojcev. Kvalitetno opravljene storitve in zadovoljstvo pacientov je naše glavno poslanstvo.
V podjetju Santra d.o.o. razpolagamo z sodobnim voznim parkom, ki v celoti ustreza predpisanim zahtevam Pravilnika o prevozih pacientov. Naša dejavnost je specializirana za prevoze pacientov z ustrezno opremljenimi reševalnimi in osebnimi ( sanitetnimi ) vozili.